วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แนะนำโรงเรียนบ้านตาโมม

โรงเรียนบ้านตาโมม  หมู่  ๓  ตำบลสะกาด  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๑๕๐
ผู้อำนวยการโรงเรยน : นายวินัย  ดาสั่ว  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน : นายไพศาล  พรหมชาติ
เบอร์โทรศัพท์  ๐๔๔-๑๔๙๐๒๕  ๐๔๔-๑๔๙๐๓๔ 

ไม่มีความคิดเห็น: